Σύμφωνο Ενέργειας για τη Βιομάζα – Συνέδριο για την κοινοπραξία των Τοπικών Φορέων Ενέργειας της Σλοβενίας

Τον Ιούνιο του 2013, επτά τοπικοί φορείς ενέργειας της Σλοβενίας υπέγραψαν το ‘Σύμφωνο Ενέργειας για τη Βιομάζα’.
Στο πλαίσιο αυτού, οι φορείς συμφώνησαν να συνεργαστούν σε δράσεις κεφαλαιοποίησης, όπως η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της αλυσίδας παραγωγής βιομάζας μέσω της διακρατικής κεφαλαιοποίησης και της προώθησης της ξυλώδους βιομάζας, η δημιουργία πολιτικών συμφωνιών κ.λπ. Οι φορείς διοργάνωσαν τον Μάρτιο του 2014 την ημερίδα ‘Ημέρα για τους Τοπικούς Φορείς Ενέργειας για το Posavje and το Bela Krajina’.
Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Δήμος Krsko, το Υπουργείο Υποδομών και Χωροταξίας, καθώς και τοπικοί φορείς ενέργειας παρουσίασαν τις δράσεις τους και τα αποτελέσματα του Συμφώνου Ενέργειας για τη Βιομάζα.

Leave a Reply

Pic1 02
Oct

Τον Ιούνιο του 2013, επτά τοπικοί φορείς ενέργειας της Σλοβενίας υπέγραψαν το

+ Read More