7η Επιτροπή Παρακολούθησης και Διεθνές Συνέδριο του PROFORBIOMED

Η 7η Επιτροπή Παρακολούθησης του PROFORBIOMED πραγματοποιήθηκε μαζί με το τελικό διεθνές συνέδριο του Προγράμματος στη Μασσαλία (Γαλλία), από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου 2014.

Η επόμενη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην τοπική πλατφόρμα βιομάζας, η οποία διαχειρίζεται από το Συνεταιρισμό Provence Foret. Η πλατφόρμα διαχειρίζεται περισσότερους από 5.000 τόνους βιομάζα ετησίως και προβλέπεται να φτάσει τους 15.000 τόνους το 2015. Με το εργαλείο αυτό, o Συνεταιρισμός Provence Foret στοχεύει να αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους φορείς στον τομέα της βιομάζας στην Περιφέρεια PACA.

Την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο από την Περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d’Azur. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες, καθώς και τοπικοί και διεθνείς φορείς, οι οποίοι συζήτησαν για την προβληματική χρήση της βιομάζας στην περιοχή της Μεσογείου.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Προγράμματος (πιλοτικά έργα, δράσεις κεφαλαιοποίησης και επικοινωνίας) και ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες για το μέλλον της δασικής βιομάζας στην περιοχή της Μεσογείου.

Leave a Reply

Pic1 02
Oct

Τον Ιούνιο του 2013, επτά τοπικοί φορείς ενέργειας της Σλοβενίας υπέγραψαν το

+ Read More