Δραστηριότητες

• Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας για οικιακή χρήση

• Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε τηλεθερμάνσεις δήμων ή/και οικισμών ή/και μονάδων παραγωγής, υπηρεσιών, κλπ

• Μικτή καύση με λιγνίτη σε ΑΗΣ

• Βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων θέρμανσης

• Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα

• Εξοικονόμηση ενέργειας στο βιομηχανικό και επιχειρηματικό

τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του δημόσιου τομέα

• κ.ά.

Pic1 02
Oct

Τον Ιούνιο του 2013, επτά τοπικοί φορείς ενέργειας της Σλοβενίας υπέγραψαν το

+ Read More