Μέλη

Τα αρχικά μέλη καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εταίρων από τους τρεις πυλώνες της Τριπλής Έλικας της περιφερειακής οικονομίας: του δημόσιου τομέα, των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων:

 

Δημόσιος τομέας

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

• Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας

 

Έρευνα και Ανάπτυξη

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

• Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

• Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας

• Κέντρο Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

• Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλων/ Πανεπιστήμιο Λάρισας

 

Επιχειρηματικότητα

Δημοτική Τηλεθέρμανση

• Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

• Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης

 

Συνεταιρισμοί

• Δασικός Συνεταιρισμός Πενταλόφου

• Αγροτικός Συνεταιρισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Εταιρείες Ξύλου

• Alfa Wood Α.Ε.

• ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.

• ΖΙΩΓΑΣ Ο.Ε.

• Χλιάπας ΑΒΕΕ

 

Logistics Bιομάζας

• BIOZONE IKE

 

Kατασκευαστές λεβήτων

• ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

 

Διαχείριση αποβλήτων

• Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)

 

Συμβουλευτικές εταιρείες

• Ελληνικά Δάση Ο.Ε.

 

Υποστηρικτικοί Οργανισμοί

• Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ)

Το Cluster παραμένει ανοικτό στην είσοδο νέων μελών που συνδέονται

με τον τομέα δραστηριοποίησής του

Pic1 02
Oct

Τον Ιούνιο του 2013, επτά τοπικοί φορείς ενέργειας της Σλοβενίας υπέγραψαν το

+ Read More