Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος  : Λάζαρος Γκερεχτές

Αντιπρόεδρος  : Αντώνης Τουρλιδάκης

Γενικός Γραμματέας : Τάσος Σιδηρόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας : Αθηνά Κρέστου

Ταμίας : Δημήτρης Κούρας

Μέλη

Σταμάτης Ζώρας

Βασίλης Κωτούλας

Διευθυντής :  Ιωάννης Φάλλας

Διαχειριστής : Νικόλαος Ντάβος

Pic1 02
Oct

Τον Ιούνιο του 2013, επτά τοπικοί φορείς ενέργειας της Σλοβενίας υπέγραψαν το

+ Read More