Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαχείρισης & Επικοινωνίας Προγράμματος InterregEurope/REBORN». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Leave a Reply