Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής  Μακεδονίας διαχειρίζεται  χρηματοδοτήσεις προερχόμενες από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, το  Υπουργείο Περιβάλλοντος κ.α..

Οι κυριότερες δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του:

Ειδικού Φορέα Δασών – Πράσινου Ταμείου

Αφορούν  στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΩΝ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ – ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΗ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ειδικότερα η διαχείριση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων αφορά :

  • Α)  Άνοιγμα, τήρηση, παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών των έργων
  • Β)  Αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών του Π.Τ.Α. για την κατάθεση από το Πράσινο Ταμείο των ποσών των επιχορηγήσεων
  • Γ)  Έλεγχο δικαιολογητικών, παραστατικών και πληρωμές των έργων