Αντικείμενο του ΠΤΑ αποτελεί η διαχείριση κονδυλίων που αφορούν στα έσοδα από τους Συνοριακούς Σταθμούς που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας μας

 

Τα έσοδα προέρχονται από:

Α) Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. στο ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΙΚΗΣ

(3% ετησίως επί των ακαθαρίστων εσόδων αυτού)

Β) Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. στο ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

(2% ετησίως επί των ακαθάριστων εσόδων αυτού)

Γ) Μίσθωμα από την εκμίσθωση και εκμετάλλευση έκτασης 50τ.μ. για τη λειτουργία τροχοκαντίνας στο ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ με μηνιαίο μίσθωμα 1.670,03 € για το έτος 2013