Αναβολή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού “Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών & Διαχείρισης Προγράμματος Interreg Europe /EPICAH”

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Δ/σμού του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών & Διαχείρισης Προγράμματος InterregEurope /EPICAH» για την αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών, που είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, για την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, αναβάλλεται για την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 λόγω μη απαρτίας των μελών της επιτροπής διαγωνισμού. Ο χρόνος και ο τόπος αποσφράγισης των προσφορών παραμένει ο ίδιος.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση