Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ειδικός Εμπειρογνώμονας Τεχνικής Υποστήριξης Εταιρικού Επιπέδου Προγράμματος Interreg Europe/EPICAH»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ειδικός Εμπειρογνώμονας Τεχνικής Υποστήριξης Εταιρικού Επιπέδου Προγράμματος InterregEurope/EPICAH». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση