Τρόπος διαβίβασης και ανταλλαγής εγγράφων με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Με αφορμή το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τέθηκε και την 29-10-2020, στο Επίπεδο Συναγερμού κατηγορίας 4 – Αυξημένου Κινδύνου και της πρόβλεψης για «αυτοπρόσωπη παρουσία με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ανεξαρτήτως ποσοστού» (1 σχετ.) σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη λειτουργία μας ως Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε όσα έργα είμαστε υπόλογοι πληρωμών, κάνοντας χρήση και τηλεργασίας.
Προς τούτο και σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής μας επισημαίνουμε:

  • Το σύνολο των δημοσίων εγγράφων να αποστέλλετε πρωτότυπα ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται από τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4727/2020 δεδομένου ότι «Όλες οι διαδικασίες για τη διαχείριση δημοσίων εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η έκδοση, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική και η εξωτερική διακίνηση, η πρωτοκόλληση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ΤΠΕ»
  • Για τα έγγραφα που συμπληρώνουν τυχόν φακέλους υποβολής προς πληρωμή και αφορούν ιδιώτες επίσης προβλέπεται διαδικασία ηλεκτρονικής απόκτησής και διακίνησής τους (ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις ΕΦΚΑ, κλπ) πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
  • «Η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση δημοσίων εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ΤΠΕ» και «κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά αρχεία των ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία εκδίδει, κατέχει ή διακινεί και σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ή το πεδίο των δραστηριοτήτων του…».

Σε περίπτωση αναγκαιότητας αποστολής «φυσικού» φακέλου (εφόσον τα πρωτότυπα δεν κατέστη δυνατόν να είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα παραπάνω) να αποστέλλεται άμεσα το σύνολο του φακέλου ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή με τα πρωτότυπα έγγραφα ηλεκτρονικά και τα υπόλοιπα σαρωμένα (scan) για να μην υπάρχουν πρόσθετες καθυστερήσεις. Η αποστολή των εγγράφων να γίνεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά στον παρακάτω λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@pta.pdm.gr

Τα email και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των στελεχών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας δίνονται στο https://pta.pdm.gr/contact/
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία,

 

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Μαυροματίδης

 

Αναλυτικότερα η ανακοίνωνση εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση