• Έργο |
  Θεματική | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε.
  Έτος | 2012
  more
 • Έργο | WASTELEARN
  Θεματική | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Φορέας | ΚΕΠΕ, ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
  Έτος | 2008
  more
 • Έργο |
  Θεματική | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
  Φορέας | ΚΕΠΕ
  Έτος | 2008
  more
 • Έργο |
  Θεματική | ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
  Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε.
  Έτος | 2014
  more
 • Έργο |
  Θεματική | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε.
  Έτος | 2013
  more

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση