• ΑγγλικαΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τακτικό μέλος – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Άμπας

ΜΕΛΗ
Τακτικό μέλος – Γρηγόριος Τσιούμαρης
Αναπληρωματικό μέλος – Ιωάννης Γιάτσιος
Τακτικό μέλος – Βασίλειος Άμπας
Αναπληρωματικό μέλος – Παναγιώτα Γκατζαβέλη
Τακτικό μέλος – Σταύρος Γιαννακίδης
Αναπληρωματικό μέλος – Παναγιώτης Κώττας
Τακτικό μέλος – Νικόλαος Λυσσαρίδης
Αναπληρωματικό μέλος – Χαράλαμπος Καραταγλίδης
Τακτικό μέλος – Ευθύμιος Χασιώτης
Αναπληρωματικό μέλος – Μιχαήλ Χλιάπας
Τακτικό μέλος – Στέφανος Μαυρουδής
Αναπληρωματικό μέλος – Γεώργιος Μαλέας
Τακτικό μέλος – Ευάγγελος Κουρίας
Αναπληρωματικό μέλος – Μελανία Ζούμπου
Τακτικό μέλος – Δημήτριος Ζολώτας
Αναπληρωματικό μέλος – Δημήτριος Αλβανός

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τακτικό μέλος – Αικατερίνη Κούτσιανου
Αναπληρωματικό μέλος – Δημητρούλα Ασλανίδου

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση