• ΑγγλικαΣκοπός της διαδικασίας Πληρωμών είναι η διασφάλιση της τήρησης των  υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των έργων που εκτελεί.

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και μη, προμήθειες, υπηρεσίες, επιχορηγήσεις  και μελέτες.

Τα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων (Ο.Δ.Ε.Π.) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Υ.) του ΠΤΑ ΠΔΜ είναι αρμόδια για την τήρηση της διαδικασίας. Η διαδικασία γίνεται υπό την επίβλεψη των προϊσταμένων  των   τμημάτων.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση