1ο Ετήσιο Διασυνοριακό Σεμινάριο Πρόγραμμα EPICAH – INTERREG EUROPE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στo 1ο Ετήσιο Διασυνοριακό Σεμινάριο του Διακρατικού Προγράμματος EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ε. Φλώρινας (Διοικητήριο).

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

10.30 – 11.00: Προσέλευση – Εγγραφές
11.00 – 11.20: Χαιρετισμοί επισήμων
11.20 – 11.30: Παρουσίαση του Προγράμματος EPICAH και ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
11.30 – 12.10: Πολιτισμός, περιβάλλον & τουρισμός: Σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης εμπειριών Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής Τουριστικού Μάρκετινγκ, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών” του Αλεξάνδρειου A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
12.10 – 12.40: Καλές πρακτικές στους τομείς πολιτισμού, περιβάλλοντος & τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Εκπρόσωποι φορέων Δυτικής Μακεδονίας
12.40 – 13.00: Τοποθετήσεις – Συμπεράσματα

Το EPICAH στοχεύει στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη προστασία και ανάδειξη της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ φορέων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων στο συγκεκριμένο πεδίο.

Η κύρια πρόκληση για το EPICAH είναι η συγκέντρωση πόρων και η χάραξη πολιτικής για την υποστήριξη έργων και δράσεων διατήρησης, προστασίας, προώθησης και ανάδειξης της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με γνώμονα την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας των διασυνοριακών περιοχών.

Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων, των εμπλεκομένων και ενδιαφερόμενων μερών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης μέσω της διαμόρφωσης προτάσεων για νέες δράσεις στα τρέχοντα διασυνοριακά προγράμματα (σε μελλοντικές προσκλήσεις) ή ακόμα και προτάσεων για ένα νέο πλαίσιο αναφορικά με τα Προγράμματα INTERREG για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Με τον τρόπο αυτό οι περιφέρειες θα βελτιώσουν τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και θα της προσδώσουν αξία μέσω μίας κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.

Εξεταζόμενο εργαλείο πολιτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Επενδυτική Προτεραιότητα 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με έμφαση στις ειδικές δράσεις για την ανάπτυξη δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ και τη δημιουργία και προβολή δικτύων προσβάσιμων προορισμών (διαδρομών, υποδομών και μέσων) τουριστικού ενδιαφέροντος για ΑμεΑ.

Πρόσκληση – Ετήσιο Διασυνοριακό Σεμινάριο EPICAH

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση