1Ο Τουριστικό Forum του έργου EPICAH στην Πορτογαλία TOURISM FORUM – EXPOCIDADES 2019

Στην πόλη Braga, σε μια από τις ιστορικότερες πόλεις της Πορτογαλίας, διεξήχθη στις 30 Μαΐου 2019 με επιτυχία το 1ο Τουριστικό Forum Συνοριακού Τουρισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου EPICAH του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE. Οι εργασίες του Τουριστικού Forum όπως αναμενόταν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού εκπροσώπων των 9 εταίρων από 8 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου EPICAH, αλλά και ειδικών εμπειρογνωμόνων, πολιτικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων φορέων στον τομέα του τουρισμού από την ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Πορτογαλίας.

Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησαν για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, συνοδευόμενα από ειδικούς εμπειρογνώμονες και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής στους τομείς της υλοποίησης και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων αναφορικά με τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Οι εργασίες του Τουριστικού Forum σύμφωνα και με το πρόγραμμα χωρίστηκαν σε 2 ενότητες. Συγκεκριμένα:

  • Στην 1η ενότητα των εργασιών, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τόσο το στρατηγικό πλάνο και οι καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου DESTINO FRONTERA στα σύνορα Ισπανίας και Πορτογαλίας, η εμπειρία που αποκτήθηκε από την επιτυχή υλοποίηση του έργου, καθώς και η θετική επίδραση των αποτελεσμάτων του στην ανάπτυξη του Συνοριακού Τουρισμού στην περιοχή, μέσω της ορθής διαχείρισης και ανάδειξης της φυσικού και πολιτιστικού αποθέματός της.
  • Κατά τη διάρκεια της 2ης ενότητας του forum, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου και ειδικοί εμπειρογνώμονες παρουσίασαν στο κοινό, επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής καλών πρακτικών διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και σε άλλες συνοριακές περιοχές της Ευρώπης.

Στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου, τονίσθηκε με πολύ θετικό τρόπο από την πλειοψηφία των παρευρισκομένων, το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που στο πλαίσιο διεξαγωγής ενός ευρωπαϊκού forum παρουσιάστηκε και αναλύθηκε σε τέτοια έκταση και με τέτοια πληρότητα, η έννοια του Συνοριακού Τουρισμού.  Η προώθηση και η ανάπτυξη του τουρισμού στις παραμεθόριες – διασυνοριακές περιοχές, αποτελούν το σημαντικότερο στόχο της υλοποίησης του έργου EPICAH. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω συμπράξεων, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων που διαθέτουν σημαντική εμπειρία, καθώς και μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών έργων και νέων τύπων δράσεων στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση