2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε. 2018ΕΠ00510024 / MIS 5032329) στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Περισσότερα εδώ

Παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Παραρτήματα σε Word μορφή: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση