3η Συνάντηση Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών – EPICAH

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Συνάντησης του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Προγράμματος EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG  EUROPE.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με τη συμμετοχή ενός αξιόλογου αριθμού εκπροσώπων φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι συμμετέχουν ήδη στο τοπικό δίκτυο εμπλεκόμενων μερών του έργου Epicah.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν καλές πρακτικές στους τομείς της αξιοποίησης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στη διασυνοριακή περιοχή Καστοριάς και Φλώρινας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίσθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, η ανάγκη να αναδειχθούν και να προβληθούν οι εν λόγω καλές πρακτικές, οι οποίες αναπτύχθηκαν καταρχάς στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων περιφερειακού ή/ και διασυνοριακού χαρακτήρα, αλλά συνεχίζουν να είναι 100% βιώσιμες και αξιοποιήσιμες και μετά την ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Αναμφισβήτητα, οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη δημιουργήσει ήδη μία νέα αντίληψη αναφορικά με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ελκυστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητάς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα.

Τέλος, μέσα από μία πολύ παραγωγική συζήτηση οι συμμετέχοντες συνέβαλαν καθοριστικά στο σχεδιασμό του διήμερου προγράμματος της επικείμενης διακρατικής συνάντησης του έργου Epicah, η οποία θα λάβει χώρα στη Δυτική Μακεδονία στις 5 και 6 Ιουνίου 2018.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EPICAH

Το EPICAH στοχεύει στην βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων στο αντικείμενο η οποία βασίζεται σε διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας.

Η αμοιβαία μάθηση και εργασία των εταίρων και των εμπλεκομένων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης μέσω των προτάσεων νέων τύπων δράσεων στα τρέχοντα διασυνοριακά προγράμματα ή ακόμα με προτάσεις για ένα νέο πλαίσιο των προγραμμάτων του Interreg για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό οι περιφέρειες θα βελτιώσουν τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και θα της προσδώσουν αξία μέσω μίας κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση