4η πρόσκληση στα πλαίσια του έργου Reborn

Πρόσκληση σε Ειδική Θεματική Συνάντηση Εργασίας που αφορά στο έργο για την Επιχειρηματικότητα 2ης Ευκαιρίας με τίτλο Reborn: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου των Εμπλεκομένων Μερών που αφορά στο έργο για την Επιχειρηματικότητα 2ης Ευκαιρίας με τίτλο Reborn: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση