4η Συνάντηση Έργου στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στο Σαράγεβο στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη,1 και 2 Οκτωβρίου 2019, και φιλοξενήθηκε από την SERDA, την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Οικονομικής Περιφέρειας του Σεράγεβο.

Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε δοκιμή της υπηρεσίας υποστήριξης (υποστήριξη λήψης αποφάσεων) για τα συμπλέγματα επιχειρήσεων και τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων με στόχο να βοηθήσει τα μέλη των οργανώσεων αυτών να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση επενδυτικών δράσεων. Η βοήθεια αυτή θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια: 1) εφαρμογή μαθημάτων κατάρτισης σε συμπλέγματα και οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων που 2) με τη σειρά τους θα παρέχουν την υπηρεσία σε έναν επιλεγμένο αριθμό εταιρειών. Η παροχή της υπηρεσίας είναι ανοικτή σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε εταίρου του έργου, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2019.

Η συνάντηση περιελάμβανε επίσης μια αναφορά στη δοκιμή του εργαλείου δημιουργίας ικανοτήτων στις δημόσιες αρχές για τη βελτίωση της γνώσεως της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους πράσινους τομείς που θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα οργανωθεί σε επτά ενότητες των 15 λεπτών η καθεμία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό ή σε συνδυασμό με ένα εγχειρίδιο. Η ομάδα στόχος του μαθήματος είναι το προσωπικό που εργάζεται στις περιφερειακές δημόσιες αρχές του χώρου MED, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, των διευθυντών, των τεχνικών (π.χ. νομικών, οικονομικών, εμπειρογνωμόνων σε θέματα καινοτομίας κ.λπ.) που είναι εξοικειωμένοι με τα προγράμματα δημόσιας στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε εταίρος θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευόμενους.

Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη σε μια συνεδρίαση της επιτροπής καθοδήγησης, προκειμένου να συζητηθούν οι σχετικές με το έργο οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες.

           

Περιγραφή του έργου

Το εταιρικό σχήμα του έργου finMED, αποτελούμενο από 15 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων περιφερειών, ομάδων και οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων, παρόχων γνώσεων και αναπτυξιακών οργανισμών, από 9 διαφορετικές χώρες, ενώνει τις δυνάμεις του για τη βελτίωση της γνώσης και την παροχή μέσων τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, με στόχο τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το έργο finMED είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο έργο (Integrated Project) που ανήκει στην Κοινότητα της Πράσινης Ανάπτυξης του Προγράμματος MED, το οποίο θα μελετήσει, θα δοκιμάσει, θα μεταφέρει και θα αξιοποιήσει συγκεκριμένες λύσεις για τη διατήρηση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους πράσινους τομείς. Ενσωματώνει τις προσπάθειες, τις πρακτικές και τις δράσεις μεταξύ διαφορετικών φορέων, ενισχύοντας την ιδέα ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μια επικερδή βιώσιμη στρατηγική για το μέλλον των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των επενδυτών και των χρηματοδοτών και πρέπει να διατηρηθεί με κατάλληλες χρηματοδοτικές πρακτικές.

Το έργο έχει διάρκεια 48 μηνών (Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2022) και συνολικό προϋπολογισμό 4,3 εκατ. ευρώ.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση