6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ – EPICAH

Η παρουσίαση του γενικού πλαισίου και των βασικών αξόνων του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του εξεταζόμενου εργαλείου πολιτικής του διακρατικού έργου Epicah, η οριστικοποίησή και η έγκρισή του, αποτέλεσαν τα κυρίαρχα θέματα της ατζέντας των εργασιών της 6ης Συνάντησης Εργασίας του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 09.30 π.μ. στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης στοχεύει στη βελτίωση και αξιοποίηση του εργαλείου πολιτικής του προγράμματος Interreg Europe το οποίο βασίζεται στους τομείς Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και του Τουρισμού. Αποτελεί τη «γέφυρα» σύνδεσης της Α’ φάσης υλοποίησης του έργου Epicah με αυτή της Β΄ φάσης και περιλαμβάνει όλες τις προς υλοποίηση δράσεις όπως αυτές επιλέχθηκαν και προδιαγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων Εμπλεκομένων Μερών οι οποίες έγιναν σε όλες τις αντίστοιχες Περιφέρειες των Εταίρων του έργου. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονταν οι Επισκέψεις Μελέτης (study visits) αλλά και τα Θεματικά Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα στις Περιφέρειες των εταίρων του εμπλέκονται στο έργο, συγκεκριμένα στην Ελλάδα (Καστοριά & Πρέσπες), στην Ιταλία (Έμπολι), στην Ουγγαρία (Τοκάϊ), στην Τσεχία (Πίλσεν), στην Ισπανία (Τόρο-Θαμόρα) και στην Πορτογαλία.

Η υλοποίηση των δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την διάρκεια της Β΄ φάσης του έργου Epicah, πρόκειται να ενισχύσει και να αναδείξει περαιτέρω τα εφαρμοζόμενα εργαλεία πολιτικής και τις καλές πρακτικές αντίστοιχων επιτυχημένων δράσεων που εφαρμόστηκαν σε διασυνοριακές περιοχές του έργου και οι οποίες είχαν ως βάση τη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους, δημιουργώντας μετρήσιμα αποτελέσματα αύξησης της τουριστικής τους επισκεψιμότητας.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, οι υπεύθυνοι του Περιφερειακού Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας, παρουσίασαν στους εκπροσώπους των εμπλεκομένων μερών τις καλές πρακτικές, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του Θεματικού Σεμιναρίου του έργου Epicah που πραγματοποιήθηκε στο Πίλσεν της Τσεχίας τον περασμένο Μάρτιο και του οποίου τις εργασίες παρακολούθησαν από κοντά. Οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων προχώρησαν στην ανταλλαγή απόψεων και  στην αξιολόγηση του περιεχομένου του θεματικού σεμιναρίου.

Οι εργασίες της συνάντησης ολοκληρώθηκαν με τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την περιφερειακή εκδήλωση που πρόκειται να διοργανωθεί το 2ο εξάμηνο του 2019 στη Δυτική Μακεδονία και στην οποία θα παρουσιαστεί το τελικό Σχέδιο Δράσης του έργου Epicah για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

 

* Το τοπικό δίκτυο εμπλεκόμενων μερών του έργου Epicah απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς πολιτισμού, περιβάλλοντος, τουρισμού και περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση