Διαδικτυακές Συναντήσεις με Χρηματοδότες

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου  finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου, πραγματοποίησαν Διαδικτυακές  Συναντήσεις με Χρηματοδότες. Στις διαδικτυακές συναντήσεις έγινε παρουσίαση του έργου finMED και των δραστηριοτήτων του, ενώ αντίστοιχα οι Χρηματοδότες παρουσίασαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία τους και τις δράσεις υποστήριξης των ΜΜΕ στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης.

Οι Διαδικτυακές Συναντήσεις έλαβαν χώρα ως ακολούθως:

  • την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30, με συμμετέχοντες εκ μέρους της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας τον κ. Καταχανάκη Κωνσταντίνο, Manager Συμβολαιακής Τραπεζικής & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,
  • την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00, με συμμετέχοντες εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ τον κ. Πολυτάκη Αλέξιο, Director του Αγροτικού Τομέα και
  • την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, με συμμετέχοντες εκ μέρους του ΚΕΠΑ τον κ. Στάμκο Νεοκλή, microSTARS Project Manager και CFO του ΚΕΠΑ και την κ. Παγούνη Αγνή, Υπεύθυνη του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (BDS, Γραφείο Θεσσαλονίκης),

 

Περισσότερα εδώ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση