Διαδικτυακή ετήσια συνάντηση επιτροπής παρακολούθησης έργου σε διακρατικό επίπεδο – EPICAH

Διαδικτυακά διοργανώθηκε η  ετήσια διακρατική συνάντηση επιτροπής παρακολούθησης του του Epicah «Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg Europe, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο των εργασιών της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που παρευρέθηκαν αναφέρθηκαν αναλυτικά στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνοντας τους εταίρους τόσο για την καθαυτή πρόοδο υλοποίησής του, όσο και για την πραγματοποίηση της ετήσιας συνάντησης του δικτύου εμπλεκόμενων μερών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

      

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση