Διαδικτυακή Συνάντηση με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου, πραγματοποίησαν Διαδικτυακή Συνάντηση με το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ». Στην διαδικτυακή συνάντηση έγινε παρουσίαση του έργου finMED και των δραστηριοτήτων του, ενώ αντίστοιχα το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ» παρουσίασε της δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει για την υποστήριξη των ΜΜΕ στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης.

Η Διαδικτυακή Συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, με συμμετέχοντες εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ τον κ. Καραντώνη Ηρακλή, Σύμβουλο Τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ, τον κ. Κετικίδη Χρυσοβαλάντη, εκ μέρους του ΠTA Δυτικής Μακεδονίας τους κ. Μακρή Ιωάννας και κ. Κούτσιανου Κατερίνας. Μετείχε επίσης ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED.

Περισσότερα εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση