Διαδικτυακή Συνάντηση με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου  finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», και στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του έργου, προσκαλούν σε Διαδικτυακή Συνάντηση το ΚΕΠΑ.

Η Διαδικτυακή Συνάντηση θα λάβει χώρα την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, με συμμετέχοντες εκ μέρους του ΚΕΠΑ τον κ. Στάμκο Νεοκλή, microSTARS Project Manager και CFO του ΚΕΠΑ και την κ. Παγούνη Αγνή, Υπεύθυνη του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (BDS, Γραφείο Θεσσαλονίκης), εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ, τον κ. Κετικίδη Χρυσοβαλάντη, εκ μέρους του ΠTA Δυτικής Μακεδονίας τους κ. Μακρή Ιωάννας, κ. Κούτσιανου Κατερίνας, κ. Λαζαρίδη Λάζαρου και κ. Μαυροματίδη Δημήτρη.

Περισσότερα εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση