Δημιουργία ενός ενιαίου τουριστικού προορισμού στις διασυνοριακές περιοχές

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχε στις εργασίες της θεματικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στις 16/5/2019 στις Σέρρες, με τίτλο «Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας: δημιουργώντας έναν ενιαίο τουριστικό προορισμό», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Borderless Culture το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”. Το κύριο θέμα των εργασιών της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του διασυνοριακού τουρισμού, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής κληρονομιάς.

Μία από τις βασικές εισηγήσεις της εκδήλωσης ήταν αυτή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για την ανάδειξη κοινών πολιτιστικών και τουριστικών πόρων», την οποία παρουσίασε ο κος Λάζαρος Λαζαρίδης, στέλεχος του Περιφερειακού Ταμείου και Υπεύθυνος του Διακρατικού Έργου EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

Ο κος Λαζαρίδης, στην εισήγησή αναφέρθηκε σε επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής καλών πρακτικών στους τομείς της αξιοποίησης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στη διασυνοριακή περιοχή Καστοριάς και Φλώρινας. Επίσης, μετέφερε στους παρευρισκόμενους  και τις σημαντικές εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί από την υλοποίηση του έργου EPICAH, στην εφαρμογή αντίστοιχων καλών πρακτικών που αναπτύχθηκαν και είναι  100% βιώσιμες και αξιοποιήσιμες μέσω συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, σε πολλές διασυνοριακές περιοχές στον ευρωπαϊκό χώρο και οι οποίες έχουν δημιουργήσει μία καινοτόμα αντίληψη αναφορικά με τον συνοριακό τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το EPICAH στοχεύει στην βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων η οποία βασίζεται σε διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση