Ενημέρωση για την υλοποίηση εργασιών με επίκεντρο τον τουρισμό, που πραγματοποιήθηκαν στις 04 & 05 Ιουνίου στην Καστοριά και στις Πρέσπες

 

 

 

Εκπρόσωποι όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς», εκπρόσωποι του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών αλλά και μεγάλος αριθμός εκπροσώπων τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έλαβαν μέρος στις πολύ σημαντικές εργασίες με επίκεντρο τον τουρισμό, που πραγματοποιήθηκαν στις 04 & 05 Ιουνίου στην Καστοριά και στις Πρέσπες.

Το Διαπεριφερειακό έργο EPICAH που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών του έργου εκπρόσωποι από 8 διαφορετικές χώρες σε συνεργασία με μέλη του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν επισκέψεις σε διάφορες τόσο στην παλιά πόλη της Καστοριάς, όσο και στην περιοχή των λιμνών στις Πρέσπες προκειμένου να δουν από κοντά, να μελετήσουν και να αξιολογήσουν πετυχημένα παραδείγματα καλών πρακτικών οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων περιφερειακού ή/ και διασυνοριακού χαρακτήρα, αλλά συνεχίζουν να είναι 100% βιώσιμες και αξιοποιήσιμες και έχουν ήδη δημιουργήσει μία νέα αντίληψη αναφορικά με τον τουρισμό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η αμοιβαία μάθηση και εργασία των εταίρων και των εμπλεκομένων στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του έργου EPICAH, συμβάλει σημαντικά στο να δημιουργηθούν νέοι τύποι δράσεων για τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους, γεγονός που μεταξύ άλλων θα ενισχύσει και την τουριστική δραστηριότητα των περιοχών παρέμβασης.

 

DCIM100MEDIADJI_0025.JPG

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση