Ετήσια συνάντηση του δικτύου εμπλεκόμενων μερών – EPICAH

O απολογισμός της 1ης φάσης υλοποίησης του έργου Epicah και η ανασκόπηση και ανάλυση των βημάτων εφαρμογής του περιφερειακού σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg Europe ήταν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης του δικτύου εμπλεκόμενων μερών της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου Epicah «Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg Europe.

H συνάντηση έλαβε χώρα στην Κοζάνη στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 στις 11.00 π.μ., ενώ διήρκησε περίπου μέχρι τη 01.00 μ.μ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Λάζαρος Λαζαρίδης, Υπεύθυνος Έργου εκ μέρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Δημήτρης Μαυροματίδης, Διευθυντής και η κ. Κατερίνα Κούτσιανου, καθώς και άλλα στελέχη εκ μέρους της Υπηρεσίας, εκπρόσωποι προσκεκλημένων φορέων μεταξύ των οποίων η Εταιρεία Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, ο Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών κ.α. Ενώ τέλος παρευρέθηκε και η κ. Φώτω Ζαγορίτου εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση