Πρόσκληση Χρηματοδοτών στο πλαίσιο του έργου finMED

Πρόσκληση Χρηματοδοτών στο πλαίσιο του έργου finMED

«Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area»

 

Τράπεζες, Πρακτορεία Επενδύσεων, Πρακτορεία Διαχείρισης Πλούτου, Επιχειρηματικοί άγγελοι, Ιδιωτικά κεφάλαια, Ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, Χρηματοδοτήσεις πλήθους (crowdfunding) κ.λπ.

καλούνται να συμμετάσχουν στις Συναντήσεις Χρηματοδοτών (διάρκειας 30΄ virtual meeting)  

και Business2Finance που θα λάβει χώρα στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση