Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών, για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε. 2018ΕΠ00510024 / MIS 5032329) στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Περισσότερα εδώ

Βοηθητικά αρχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Προσοχή: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 20.05.2020 ημέρα Τετάρτη

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση