ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το έργο «Carbon Intensive Regions in Transition- Unravelling the Challenges of Structural Change» – Κωδικός Απασχόλησης: 101

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για το έργο

 

«Carbon Intensive Regions in Transition- Unravelling the Challenges of Structural Change», «Μετάβαση περιοχών με έντονη λιγνητική δραστηριότητα- Ξεπερνώντας τις προκλήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών»

Ακρωνύμιο: CINTRAN

Number: 884539   

Θεματική Ενότητα : LCSC3-CC-1-2018-2019-2020 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη,   για το έργο «Carbon Intensive Regions in Transition- Unravelling the Challenges of Structural Change», «Μετάβαση περιοχών με έντονη λιγνητική δραστηριότητα – Ξεπερνώντας τις προκλήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών»  (number 884539) στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Περισσότερα εδώ

Βοηθητικά αρχεία:  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση