Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης έργου GOAL nZEBs

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Greece cOllaborates with Albania for nZEBs και Ακρώνυμο GOAL nZEBs του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg IPA II   Cross – Border Cooperation programme Greece – Albania 2014 – 2020

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά τριών (3) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου με τίτλο Greece cOllaborates with Albania for nZEBs και Ακρώνυμο: GOAL nZEBs του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg IPA II   Cross – Border Cooperation programme Greece – Αlbania 2014 – 2020 στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος. Περισσότερα εδώ

Σχετικά αρχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση