Εναλλακτικές Λύσεις Τηλεθέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία

Μελέτη της WWF που αποτελεί σύμφωνα με αυτήν “Μια ρεαλιστική εκτίμηση αξιόπιστων, αποδοτικών και οικονομικά βιώσιμων πράσινων εναλλακτικών λύσεων για τα συστήματα τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ευρύτερη περιοχή, καθώς και των προοπτικών εξακολούθησης της εφαρμογής αυτών των λύσεων αμέσως μετά τον παροπλισμό των ανθρακωρυχείων και των ορυχείων, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο που βασίζεται στο φυσικό αέριο” και  “Η προτεινόμενη λύση για το δίκτυο τηλεθέρμανσης της Δ. Μακεδονίας παρέχει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη, τεχνολογικά αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ρεαλιστική εφαρμογή που θα παράγει καλύτερα αποτελέσματα συγκρινόμενη με το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Ανάπτυξης


Έργο | Μελέτη
Θεματική | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Φορέας | WWF
Έτος | 2021Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση