Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας & ευρύτερης περιοχής του Φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου

Στην περιοχή Πενταλόφου – Βοίου νομού Κοζάνης στο υδρόρεμμα Πραμόριτσας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης κατασκεύασε ένα τεχνητό φράγμα με στόχο την κάλυψη σε πόσιμο νερό μιας ευρύτερης περιοχής που αφορά περί τους 60 οικισμούς στο νομό Κοζάνης και με προοπτική παροχής σε οικισμούς του νομού Γρεβενών.
Η τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε με την ολοκλήρωση κατασκευής του φράγματος διαμόρφωσε ένα νέο οικοσύστημα το οποίο, σε συνδυασμό με το οικιστικό πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, είναι εν δυνάμει διαθέσιμο για τουριστική αξιοποίηση.


Έργο | Μελέτη
Θεματική | ΛΙΜΝΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έτος | 2010Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση