Μετεγκατάσταση Αναργύρων

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μετεγκατάσταση του οικισμού Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου στην περιοχή «Κουρί» Πτολεμαΐδας πλησίον του οικισμού νέου Κομάνου που εκπονήθηκε από την ΑΝΚΟ το 2017.
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στοχεύει στην εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η μετεγκατάσταση του οικισμού Αναργύρων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών.
Η περιοχή μετεγκατάστασης του οικισμού Αναργύρων περιλαμβάνει μια έκταση της τάξης των ~733 στρεμμάτων στην περιοχή “Κουρί” του δήμου Εορδαίας. Η αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης προκύπτει από την ύπαρξη κοιτάσματος λιγνίτη κάτω από τον υφιστάμενο οικισμό Αναργύρων (με πληθυσμό σύμφωνα με τα
στοιχεία της απογραφής του 2011, 454 κατοίκους) και την επέκταση του ορυχείου λιγνίτη στον οικισμό.

 


Έργο | Υποστηρικτική Μελέτη
Θεματική | ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε.
Έτος | 2017Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση