Συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίων για τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας σε Υποβάσεις, Βάσεις, Επιφάνειες Κύλισης και Προκατασκευασμένα Έργα

…Το έργο της σύνταξης και πρότασης τιμολόγησης άρθρων Τιμολογίου για Έργα Οδοποιίας αποτελεί τμήμα των εργασιών ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη σύσταση Τεχνικών Προδιαγραφών για RCC οδοστρώματα. Βασικό στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ενσωμάτωσης της ιπτάμενης τέφρας, τόσο στα κυλινδρούμενα οδοστρώματα, όσο και στις υφιστάμενες ομάδες του Τιμολογίου των Έργων Οδοποιίας που χρησιμοποιείται στα δημόσια έργα…


Έργο | Προγραμματική Σύμβαση
Θεματική | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φορέας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έτος | 2014Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση