Βελτίωση της γνώσης των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα

Τα παρακάτω αφορούν παραδοτέα απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»:

 


Έργο | Υποστηρικτική Μελέτη
Θεματική | ΛΙΜΝΕΣ
Φορέας | ΕΚΒΥ
Έτος | 2016

Παραδοτέα

Σελίδες:
Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση