Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων (Stakeholders Meeting) στο πλαίσιο του έργου “ECOWASTE4FOOD” στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, διοργάνωσε συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholder meeting) που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιουλίου στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο στόχος της συνάντησης ήταν:

  • η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της 4ης Συντονιστικής Επιτροπής και του 4ου Διαπεριφερειακού Εργαστηρίου του έργου που έλαβαν χώρα τη 3η έως και 4η Ιουλίου στη Μασσαλία της Γαλλίας και
  • η παρουσίαση και συζήτηση του αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν των συναντήσεων των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικότερα της συνάντησης της 25ης Μαΐου 2018

Στο πλαίσιο του παρόντος stakeholder meeting αξιολογήθηκε το αναθεωρημένο (το προτεινόμενο)  Σχέδιο Δράσης και επιλέχθηκαν οι δράσεις του Σχεδίου Δράσης οι οποίες αξιολογήθηκαν ως οι κατάλληλες για να ενσωματωθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Η διαβούλευση του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης θα συνεχιστεί την προσεχή περίοδο μέσω των συναντήσεων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την οριστικοποίηση του έως το τέλος του 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD μπορούν να βρεθούν στο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.

 

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση