Το έργο EPICAH στο Satu Mare της Ρουμανίας

Στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2019, το επίκεντρο των εργασιών υλοποίησης του έργου EPICAH μεταφέρθηκε στο Τεχνολογικό Κέντρο της πόλης του Satu Mare, στη Ρουμανία. Το πρόγραμμα των 2ήμερων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία περιλάμβανε, συναντήσεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, συνάντηση των εμπειρογνωμόνων του έργου, τη διοργάνωση Θεματικού Σεμιναρίου, καθώς και επισκέψεις μελετών στη διασυνοριακή της βορειοδυτικής Ρουμανίας. Την ευθύνη της διοργάνωσης των εργασιών είχε ο Σύλλογος για την Ενδοκοινοτική Ανάπτυξη του Νομού Satu Mare, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι του συνόλου των εταίρων του έργου από 8 διαφορετικές χώρες. Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησαν στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ημέρου περιλάμβανε:

  • Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες συναντήσεις των Εμπειρογνωμόνων και της Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου, στο πλαίσιο των οποίων μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα συμπεράσματα των επισκέψεων μελέτης και του θεματικού σεμιναρίου που έλαβαν χώρα στην Εσθονία, καθώς και θέματα οργάνωσης του επικείμενου φόρουμ που θα διεξαχθεί το Νοέμβριο στις Βρυξέλλες, για τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης και ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό και τη διασυνοριακή πολιτιστική κληρονομιά, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, έγινε αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και συζητήθηκαν διαχειριστικής φύσεως ζητήματα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο του Θεματικού Σεμιναρίου παρουσιάστηκαν αναλυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στη διασυνοριακή περιοχή Ρουμανίας-Ουγγαρίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού, από διασυνοριακά προγράμματα Ουγγαρίας-Ρουμανίας και προγράμματα Interreg V A Ρουμανίας-Ουγγαρίας.

Το σεμινάριο ακολούθησε επίσκεψη μελέτης στο Medieşu-Aurit (Ρουμανία), όπου παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών από δύο επιτυχημένα έργα.

  • Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης, εκπροσώπων ειδικών στον τομέα του διασυνοριακού πολιτισμού και διευθυντών έργων από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου EPICAH, στο κάστρο του Carei (Ρουμανία), στις μεσαιωνικές εκκλησίες στο Máriapócs (Ουγγαρία) , καθώς και στις μεσαιωνικές εκκλησίες του Acâş και του Beltiug (Ρουμανία).

 

Κύριος στόχος των εργασιών υλοποίησης της πρωτοβουλίας EPICAH, είναι να αναδειχθεί και να προβληθεί η εφαρμογή τέτοιου είδους καλών πρακτικών, διαμορφώνοντας μία νέα αντίληψη και ένα διαφοροποιημένο πρότυπο μοντέλο διαχείρισης και αξιοποίησης της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας των διασυνοριακών περιοχών. Η ανάδειξη και προβολή παρεμβάσεων ορθής διαχείρισης του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος συντελεί στη δυναμική αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στις διασυνοριακές περιοχές, δημιουργώντας επί της ουσίας ένα νέο μοναδικό τουριστικό προϊόν, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση