ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EPICAH

 

 

H πρόοδος υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της 9ης Συνάντησης Εργασίας του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

Η συνάντηση έλαβε χώρα διαδικτυακά την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 09.30 π.μ. μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του περιφερειακού σχεδίου δράσης, καθώς η διαδικτυακή έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου Epicah τους προσεχείς μήνες. Ειδικότερα, η εν λόγω έρευνα στοχεύει (α) στην καταγραφή αναγκών και προτάσεων για νέες δράσεις και έργα για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος, καθώς και αναγνώριση του βαθμού ωριμότητάς τους, (β) την αναζήτηση καλών πρακτικών στο πλαίσιο έργων που υλοποιήθηκαν ή/ και υλοποιούνται στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) και στην αποτύπωση της αντίληψης των φορέων για τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στον τουρισμό της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και για τις ευκαιρίες στην εποχή μετά την πανδημική κρίση.

Τέλος, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το μεγάλο ενδεχόμενο συνέχισης του έργου Epicah με συμπληρωματική χρηματοδότηση του Προγράμματος Interreg Europe μετά το 2022.

 

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση