Πρόσκληση Υποβολής Καινοτόμων Ιδεών

Προκειμένου να συμμετέχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διαδικασία διαβούλευσης των περιφερειακών προτεραιοτήτων και των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) όσο και των άλλων χρηματοδοτήσεων που θα είναι διαθέσιμες για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027,

η Δομή Στήριξης της RIS/ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας καλεί τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας να καταθέσουν τις καινοτόμες ιδέες τους – προτάσεις τους συμπληρώνοντας την «φόρμα υποβολής προτάσεων και ιδεών» στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://forms.gle/M6Jhc2qCuYvyPeHj9

Η φόρμα θα παραμένει διαρκώς ανοικτή και θα επικαιροποιείται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη της Δομής στήριξης RIS / ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

 

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση