Στη συνεργασία BERRY+ συμμετέχουν το ΠΤΑ με τη Δομή Στήριξης RIS Δυτικής Μακεδονίας και η ΑΝΚΟ.

Στη συνεργασία BERRY+, η οποία αποτελεί μια Συνεργασία Καινοτόμου Βιομηχανικού Εκσυγχρονισμού (S3 Industrial Modernization Partnership) μεταξύ 5 περιφερειών της ΕΕ, εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με την Δομή Στήριξης RIS Δυτικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ – ΑΝΚΟ.

Στόχος της συνεργασίας BERRY+, είναι η δημιουργία ενός διαπεριφερειακού cluster μεταξύ των εταίρων περιφερειών που συμμετέχουν, δίνοντας έμφαση στην παραγωγή προϊόντων με αξιοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και των παράπλευρων ροών τους με βάση την αριστεία, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη διασφάλιση πρόσβασης στις αγορές μέσω συνεργασιών αλυσίδων αξίας.

Επιλέχθηκαν οι συνεργασίες αλυσίδων αξίας δεδομένου ότι, ως επιχειρηματικά και περιφερειακά αναπτυξιακά εργαλεία, μπορούν να είναι τα πλέον αποτελεσματικά για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη που να βασίζεται στην καινοτομία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (περιφερειακό, εθνικό, Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμιο).

Σημείο εκκίνησης του BERRY+ είναι η κυκλική οικονομία ως κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.  Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της συνεργασίας BERRY+, οι αλυσίδες αξίας που τέθηκαν ως προτεραιότητα – από τις πρώτες ύλες έως τα τελικά προϊόντα – σχετίζονται με τα λειτουργικά τρόφιμα, τις πρωτεΐνες με βάση τα λαχανικά, τα αναγεννητικά καλλυντικά και τις παράπλευρες ροές της δασικής βιομηχανίας, δίνοντας έμφαση σ’ εκείνες που υποκαθιστούν προϊόντα που βασίζονται σε πρώτες ύλες που δεν είναι ανανεώσιμες, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν οι συνέργειες μεταξύ αυτών των αλυσίδων αξίας.

Για περισσότερα:

http://www.anko.gr/index.php/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/66-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-anko/863-berry-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-s3-industrial-modernization-partnership.html

 

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση