Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προστασία και τη βέλτιστη διαχείριση καρστικών υδροφορέων τροφοδοσίας υδραγωγείων Δήμου Κοζάνης

Το παρόν ερευνητικό έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης για τον καθορισμό ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας (πηγές – γεωτρήσεις) καρστικών υδροφορέων. Υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και τη χρηματοδότηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης. Στο ερευνητικό έργο συνέβαλαν το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής και το Εργαστήριο Γεωχημείας του τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και το Ινστιτούτο Ρούτζερ Μπόσκοβιτς της Κροατίας. Για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας επιλέχθηκαν τέσσερα (4) πιλοτικά καρστικά συστήματα τα οποία τροφοδοτούν το υδραγωγείο του Δήμου Κοζάνης με πόσιμο νερό. Τα τρία συστήματα εκφορτίζουν από μέτωπο πηγών και περιλαμβάνουν την Ερμακιά, τη Γκιώνα και τη Ζωοδόχο πηγή, ενώ το τέταρτο περιλαμβάνει τις υδρογεωτρήσεις στο Βαθύλακκο. Το ερευνητικό έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν δημόσια τόσο σε εκδήλωση στην Κοζάνη, όσο και σε Επιστημονική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Επίσης η μεθοδολογική προσέγγιση δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνική Γεωλογικής Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 22 με 24 Μαΐου του 2019 στην Αθήνα “Kazakis Ν., Ntona Μ.Μ., Bannenberg Μ., Gavrilidou Ε., Lappos S., Voudouris K. (2019): A methodology to delineate protection zone in Karst Aquifers. The case of Kozani, Greece. 15th International Congress of the Geological Society of Greece. Athens, 22-24 May”.


Έργο | Μεθοδολογία
Θεματική | ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Φορέας | ΑΠΘ
Έτος | 2020Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση