Μετεγκατάσταση Ακρινής

Η παρουσίαση των εναλλακτικών θέσεων για τη μετεγκατάσταση Ακρινής (2012) όπως παρουσιάστηκε από την ΑΝΚΟ σε λαϊκή συνέλευση της Ακρινής για λογαριασμό του Δήμου Κοζάνης.

Επισημαίνεται ότι η μετεγκατάσταση δεν έχει συντελεσθεί.


Έργο | Εμπειρογνωμοσύνη
Θεματική | ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε.
Έτος | 2012Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση