Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρωτοπόρος στα θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας έχει την βούληση να προχωρήσει δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να συμβάλλει έμπρακτα στην σταδιακή απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το λιγνίτη και στην επίτευξη του εθνικού μας στόχου με κωδικό «20-20-20» δηλαδή, 20% μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 20% αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας και επιπλέον αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% έως το 2020.


Έργο | Σχέδιο δράσης
Θεματική | ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Φορέας | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έτος | 2013Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση