Στρατηγικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης του ενεργειακού συστήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), προκειμένου να είναι αντιληπτή η παράθεση των σεναρίων μέχρι το 2045, στο πλαίσιο του «πράσινου» μετασχηματισμού της. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η ανάλυση και αξιολόγηση μιας σειράς σεναρίων που εξετάσθηκαν με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), την επιτάχυνση της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και τις δυνατότητες παραγωγής νέων εναλλακτικών καυσίμων, όπως το υδρογόνο και τα συνθετικά καύσιμα, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μπορείτε να δείτε τη μελέτη εδω:

Στρατηγικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Έργο | Υποστηρικτική Μελέτη
Θεματική | ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Φορέας | ΚΑΠΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έτος | 2023

Παραδοτέα

Σελίδες:
Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση