Τεχνική εξειδικευμένη υποστήριξη σε θέματα Σκοπιμότητας, Θεσμοθέτησης & Οργάνωσης νέων θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Συνοπτικά:

Α. Οι θύλακες καινοτομίας θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Ζώνης Καινοτομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή, ακολουθώντας την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 31/08/2022.
Β. Χαρακτηρίζονται από το κύριο αντικείμενό τους, αλλά λειτουργούν σε ανοικτή επικοινωνία και δικτύωση με τους υπολοίπους θύλακες της ζώνης, ώστε να υποστηρίζουν και την εγκατάσταση ενδιαφερομένων σε άλλα αντικείμενα άλλων θυλάκων της ζώνης.
Γ. Επιδιώξεις προτεραιότητας για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την άμεση λειτουργία συνιστούν :
1. Η προετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας
2. Η υποστήριξη της άμεσης λειτουργίας των θυλάκων με την αξιοποίηση υποδομών οι οποίες διασφαλίζουν άμεση εγκατάσταση και λειτουργία
3. Ο οδικός χάρτης εφαρμογής των επομένων σταδίων ίδρυσης και λειτουργίας των τριών θυλάκων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι μελέτες ωρίμανσης σε παράλληλη διαδικασία της λειτουργίας και εξέλιξης της ανάπτυξής τους.

Επιγραμματικά αναφέρονται σε

  1. Θύλακας καινοτομίας στην αγροδιατροφή, το τρόφιμο και την οινοποιία, με έμφαση στη διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση, υποστήριξη και εκσυγχρονισμό των γεωργικών (συμπεριλαμβανομένης της οινοποιητικής παραγωγής Αμυνταίου) και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου, ειδικά σύμφωνα με τις νέες τάσεις και στροφή της παγκόσμιας αγοράς ειδικά στη μετα-COVID εποχή. Προτεινόμενη έδρα η Φλώρινα, κυρίως λόγω της παρουσίας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και των υποδομών της, όπως και της διασυνοριακής της θέσης.
  2. Θύλακας καινοτομίας στο τομέα της γούνας, την ένδυση, την κλωστοϋφαντουργία, σε ένα ευρύ φάσμα σχεδιασμού, υλικών, νέων τεχνολογικών εφαρμογών στην παραγωγή, τις νέες τάσεις πωλήσεων και εξατομίκευσης προϊόντων, της προσέλκυσης και συνεργασίας με διεθνείς αλυσίδες παραγωγής και εμπορίας, μεταφοράς και υποστήριξης παραγωγικών μονάδων και υποστήριξη του καινοτόμου μετασχηματισμού και της εξωστρέφειας νέων και υφισταμένων επιχειρήσεων. Προτεινόμενη έδρα η Καστοριά λόγω της δραστηριότητας στο τομέα της γούνας, της εξοικείωσης με τα αντικείμενα αλλά και της δυνητικής εξεύρεσης υποδομών για άμεση υλοποίηση όπως και της διασυνοριακής της θέσης.
  3. Θύλακας καινοτομίας στις δραστηριότητες ορεινών όγκων, καλύπτοντας όλο το φάσμα παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως διαχείριση δασών, κτηνοτροφίας, ορεινών καλλιεργειών, ορεινού και εναλλακτικού τουρισμού, οργάνωσης και λειτουργίας ορεινών πόλεων και κοινοτήτων. Προτεινόμενη έδρα τα Γρεβενά δεδομένης της θέσης της πόλης σε σχέση με τους σημαντικότερους ορεινούς όγκους της χώρας και τις υποδομές μεταφορών.

Έργο | Προγραμματική Σύμβαση, Προμελέτη Σκοπιμότητας - Prefeasibility Study, Σχέδιο δράσης, Υποστηρικτική Μελέτη
Θεματική | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φορέας | ΕΚΕΤΑ
Έτος | 2023Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση