1η Συνάντηση Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών Δυτικής Μακεδονίας Πρόγραμμα EPICAH – INTERREG EUROPE

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 1η Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου Εμπλεκόμενων Mερών (stakeholders) του Διακρατικού Προγράμματος EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη).

Θεματολογία Συνάντησης:

  • Παρουσίαση του Προγράμματος EPICAH
  • O ρόλος του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών (Local Stakeholders’ Group) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος EPICAH
  • Συζήτηση αναφορικά με τις προκλήσεις του περιφερειακού σχεδιασμού για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία

Το EPICAH στοχεύει στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη προστασία και ανάδειξη της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ φορέων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων στο συγκεκριμένο πεδίο.

Η κύρια πρόκληση για το EPICAH είναι η συγκέντρωση πόρων και η χάραξη πολιτικής για την υποστήριξη έργων και δράσεων διατήρησης, προστασίας, προώθησης και ανάδειξης της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με γνώμονα την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας των διασυνοριακών περιοχών.

Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων, των εμπλεκομένων και ενδιαφερόμενων μερών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης μέσω της διαμόρφωσης προτάσεων για νέες δράσεις στα τρέχοντα διασυνοριακά προγράμματα (σε μελλοντικές προσκλήσεις) ή ακόμα και προτάσεων για ένα νέο πλαίσιο αναφορικά με τα Προγράμματα INTERREG για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Με τον τρόπο αυτό οι περιφέρειες θα βελτιώσουν τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και θα της προσδώσουν αξία μέσω μίας κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.

H συμμετοχή σας στο Δίκτυο Εμπλεκόμενων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στις συναντήσεις του είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος EPICAH και την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων σχεδιασμού στους τομείς πολιτισμού, περιβάλλοντος και τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Για το λόγο αυτό θερμά παρακαλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνάντηση εργασίας, καθώς και να ορίσετε εκπρόσωπό σας στο Δίκτυο Εμπλεκόμενων Μερών, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής που σας αποστέλλουμε.


Εξεταζόμενο εργαλείο πολιτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με έμφαση στις ειδικές δράσεις για την ανάπτυξη δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ και τη δημιουργία και προβολή δικτύων προσβάσιμων προορισμών (διαδρομών, υποδομών και μέσων) τουριστικού ενδιαφέροντος για ΑμεΑ.

Πρόσκληση EPICAH 1η Συνάντηση

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση