3η Συνάντηση Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών Δυτικής Μακεδονίας Έργο EPICAH – Πρόγραμμα INTERREG EUROPE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 3η Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου Εμπλεκόμενων Mερών (stakeholders) του Διαπεριφερειακού Έργου EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, την Πέμπτη 24 Μάϊου 2018 και ώρα 09.00 π.μ. στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας (Κτίριο ΖΕΠ, Κοζάνη).

Θέματα συνάντησης:

  • Αναλυτικός σχεδιασμός του προγράμματος των επισκέψεων μελέτης στην Καστοριά και στις Πρέσπες στο πλαίσιο της διακρατικής συνάντησης των εταίρων του έργου Epicah στη Δυτική Μακεδονία που θα πραγματοποιηθεί στις 5 & 6 Ιουνίου του 2018.
  • Συζήτηση αναφορικά με τις καλές πρακτικές που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο των επισκέψεων μελέτης.

H συμμετοχή σας στο Δίκτυο Εμπλεκόμενων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στις συναντήσεις του είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου EPICAH και την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων σχεδιασμού στους τομείς πολιτισμού, περιβάλλοντος και τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Το EPICAH στοχεύει στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη προστασία και ανάδειξη της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ φορέων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων στο συγκεκριμένο πεδίο.

Η κύρια πρόκληση για το EPICAH είναι η συγκέντρωση πόρων και η χάραξη πολιτικής για την υποστήριξη έργων και δράσεων διατήρησης, προστασίας, προώθησης και ανάδειξης της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με γνώμονα την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας των διασυνοριακών περιοχών.

Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων, των εμπλεκομένων και ενδιαφερόμενων μερών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης μέσω της διαμόρφωσης προτάσεων για νέες δράσεις στα τρέχοντα διασυνοριακά προγράμματα (σε μελλοντικές προσκλήσεις) ή ακόμα και προτάσεων για ένα νέο πλαίσιο αναφορικά με τα Προγράμματα INTERREG για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Με τον τρόπο αυτό οι περιφέρειες θα βελτιώσουν τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και θα της προσδώσουν αξία μέσω μίας κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.

Εξεταζόμενο εργαλείο πολιτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Επενδυτική Προτεραιότητα 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με έμφαση στις ειδικές δράσεις για την ανάπτυξη δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ και τη δημιουργία και προβολή δικτύων προσβάσιμων προορισμών (διαδρομών, υποδομών και μέσων) τουριστικού ενδιαφέροντος για ΑμεΑ.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση