728 x 90

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 116436/3206/05‐11‐2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ‐3Ψ7) (ΦΕΚ
707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13‐11‐2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις αριθμ. 26960/481/15.02.2017(ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ‐ΡΚ8)(ΦΕΚ82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017),
46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ‐ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29.03.2017), 23516/324/11.02.2019 (ΑΔΑ:9ΕΥΠ7ΛΨ‐ΡΥΟ) (ΦΕΚ 68/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 15.02.2019)
τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 19.06.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, Δημοκρατίας 27) ύστερα από
την αρ. πρωτ. 1075/14.06.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 ΩΧ1ΕΚΧΨ ΧΧΓ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 ΩΨ38ΚΧΨ ΕΦΡ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 6Υ7ΥΚΧΨ 2Α4

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση